Werkkostenregeling: onderscheid tussen vergoedingen en verstrekkingen vervalt

U moet volgend jaar verplicht over op de werkkostenregeling. Een van de aangekondigde vereenvoudigingen betreft het verdwijnen van het onderscheid tussen vergoedingen en verstrekkingen. Dit betreft echter alleen de arbovoorzieningen en hulpmiddelen, die mede (voor ten minste 90%) op de werkplek worden gebruikt. Daaronder valt voor wat betreft de arbovoorzieningen ook de werkplek thuis. Arbovoorzieningen en hulpmiddelen worden nu nog op nihil gewaardeerd. In 2015 geldt hiervoor een gerichte vrijstelling. Maar valt hieronder ook de werkkleding van uw personeel? Lees meer Nee, helaas niet. Andere voorzieningen, zoals de werkkleding, worden slechts op nihil gewaardeerd als deze op de werkplek ter beschikking worden gesteld. Een vergoeding voor werkkleding, zoals bijvoorbeeld in de bouw-cao is opgenomen, komt in 2015 ten laste van de vrije ruimte. U kunt er wel voor kiezen om in de plaats van het vergoeden van de werkkleding deze ter beschikking te stellen. Wordt de werkkleding mede op de werkplek gebruikt, dan blijft deze onbelast (nihilwaardering) en komt niet meer ten laste van de vrije ruimte.
Source: Fiscount feed

Nassaulaan 1
7811 GK Emmen
T  0591-644 952 / M  06-55 11 65 52
E  info@administratiekantooremmen.nl