VOF met de eigen BV

Wilbert is directeur en enig aandeelhouder van Wilbert Metaal BV. In de loop van september 2011 brengt de BV het bedrijf in een VOF met Wilbert in, en wel met terugwerkende kracht tot 1 januari van dat jaar. Kan dat fiscaal zomaar? Ja, op basis van een goedkeuring kan dat. Wilbert werkt intussen flink door. Vanaf 1 juli 2011 besteedt hij 1325 uren aan werkzaamheden voor de nieuwe VOF. Dat is meer dan de ondergrens van 1.225 uur per kalenderjaar voor de zelfstandigenaftrek. In zijn aangifte inkomstenbelasting over 2011 claimt Wilbert daarom zelfstandigenaftrek. Tot zijn stomme verbazing, en die van zijn adviseur, weigert de Belastingdienst deze aftrekpost. Hoe loopt het af?

De Belastingdienst stelt dat de terugwerkende kracht gericht zou zijn op ‘incidenteel fiscaal voordeel’ en dat daarom van zelfstandigenaftrek geen sprake kan zijn. De Rechtbank is het daar niet mee eens. Er is juist sprake van een permanent voordeel. Wilbert is immers ondernemer voor de inkomstenbelasting geworden met alle daaraan verbonden voor- en nadelen. De Inspecteur heeft het volgens de rechtbank niet goed begrepen. Als toepassing van de zelfstandigenaftrek incidenteel fiscaal voordeel zou betekenen, dan zou de hele goedkeuringsregeling die terugwerkende kracht toestaat, zinloos zijn. Kortom: Wilbert krijgt bij de Rechtbank alsnog zijn zelfstandigenaftrek. In 2011 bedroeg deze (inclusief startersaftrek) maximaal € 11.607. In 2016 is dat € 9.403. 

Tip: Als u nu vanuit een BV opereert, kan het voordelig zijn om de activiteiten in een VOF met de BV te gaan uitoefenen. Laat u hierbij goed adviseren.


Bron: Fiscount feed

Nassaulaan 1
7811 GK Emmen
T  0591-644 952 / M  06-55 11 65 52
E  info@administratiekantooremmen.nl