UWV verstrekt u sinds 1 juni op verzoek gegevens over ziektewet- of WGA-uitkeringen

Heeft u zieke werknemers in dienst? Wist u dat u sinds 1 juni jl. de gegevens over de door hen ontvangen ziekengeld- en/of WGA-uitkeringen kunt opvragen bij het UWV? Deze gegevens zijn voor u van belang omdat de uitkeringen kunnen meetellen voor de hoogte van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Sinds 1 juni 2014 mag het UWV u op uw verzoek kosteloos gegevens verstrekken die mede afkomstig zijn van de Belastingdienst. Het gaat om de begindatum en vermoedelijke einddatum van de uitkering(en), het BSN en de naam van de werknemer. U mag deze gegevens alleen geanonimiseerd verstrekken aan uw verzekeraar. De
nieuwe bepalingen gelden zowel voor publiek verzekerde werkgevers als voor
eigenrisicodragende werkgevers. U kunt bij het opvragen van de gegevens over
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen bij het UWV verwijzen naar de nieuwe
wettelijke bepalingen uit het Besluit SUWI dat op 1 juni 2014 is aangepast.
Bron: Fiscount feed

Nassaulaan 1
7811 GK Emmen
T  0591-644 952 / M  06-55 11 65 52
E  info@administratiekantooremmen.nl