U krijgt mogelijk te maken met bijbetaling of lagere IB-teruggaaf 2014

Naar schatting tussen de 5 en 6 miljoen belastingplichtigen krijgen te maken met een bijbetaling of minder teruggaaf inkomstenbelasting over 2014. De kans is dus groot dat ook u hiermee te maken krijgt. De bijbetaling of lagere teruggaaf is het gevolg van het inkomensafhankelijker worden van de heffingskortingen. Deze wijzigingen konden niet meer tijdig in de voorlopige aanslagen en de loonbelastingtabellen over 2014 worden verwerkt. De bijbetaling of lagere teruggaaf betreft alleen het jaar 2014. Per 1 januari 2015 zijn de voorlopige aanslagen en de loonbelastingtabellen wel aangepast. De bijbetaling of lagere teruggaaf IB 2014 varieert van enkele tientjes per belastingplichtige bij modale inkomens en enkele honderden euro’s bij belastingplichtigen met een inkomen van 2 x modaal. Met name als u dit jaar een bonus, eindejaarsuitkering of tantième ontvangt, kunt u met bijbetaling of lagere teruggaaf te maken krijgen. Inmiddels is besloten om de komende tijd meer informatie te verstrekken. Zo wordt de hogere aanslag of lagere teruggaaf IB 2014 aangekondigd bij de voorlopige aanslag IB 2014. Die aanslagen worden eind dit jaar en begin 2015 uitgereikt. Ook zal deze informatie worden opgenomen bij de uitnodiging voor het doen van de aangifte IB 2014.
Source: Fiscount feed

Nassaulaan 1
7811 GK Emmen
T  0591-644 952 / M  06-55 11 65 52
E  info@administratiekantooremmen.nl