Scholingsvoucher voor werkloze oudere werknemers verruimd

Sinds 1 oktober 2013 kunnen werkloze 55-plussers in de WW bij (om)scholing gebruikmaken van een scholingssubsidie van € 750. Deze voorziening werkte niet goed, voornamelijk omdat die werknemers op de 1e WW-dag 55 jaar of ouder moesten zijn. Ook moest de subsidie voor aanvang van de scholing zijn aangevraagd. De regeling is daarom sinds 20 september 2014 aangepast. Zo is de regeling uitgebreid naar werkloze werknemers in de WW die op de dag van de aanvraag van het scholingsvoucher 50 jaar of ouder zijn en is het bedrag verhoogd naar € 1.000. Bovendien mag het scholingsvoucher worden aangevraagd tot uiterlijk twee weken na aanvang van de scholing. Lees meer De scholingsvoucher kan worden gebruikt voor een korte om- of bijscholing (maximaal 1 jaar). De voucher vraagt de werkloze zelf of via een werkgever aan bij het UWV. De scholing moet wel opleiden tot een beroep dat ook echt perspectief biedt op een baan of een zelfstandig beroep of ondernemerschap. Het UWV beoordeelt bij de aanvraag of daarvan sprake is. De subsidieregeling loopt tot 30 september 2016. Tot slot merken we op dat ook de subsidies voor intermediairs die een oudere werkloze vanuit de WW voor minimaal 12 uren per week bemiddelen naar plaatsing bij een werkgever, met uitzondering van het bedrag (dat blijft maximaal € 1.500) op gelijke wijze zijn verruimd.
Source: Fiscount feed

Nassaulaan 1
7811 GK Emmen
T  0591-644 952 / M  06-55 11 65 52
E  info@administratiekantooremmen.nl