Actueel

Voorlopig geen aanpassing fiscale behandeling zzp'ers

Twee ministeries hebben onderzoek gedaan naar de positie van de zelfstandige zonder personeel.  Het rapport is aan de Tweede Kamer aangeboden. Zelfstandigen en werknemers worden fiscaal en juridische zeer verschillend behandeld. Volgens het kabinet moet dat verschil op de langere termijn verkleind worden. Daarvoor bestaan allerlei oplossingsrichtingen. Die vragen om een brede  discussie. Daarom wordt […]
Doorwerken met AOW?

Vanaf 2016 wordt het voor AOW’ers makkelijker om door te werken op basis van een arbeidsovereenkomst. Werkgevers vinden de loondoorbetaling bij ziekte een belangrijke belemmering om gepensioneerden in dienst te houden of aan te nemen. Daarom zijn AOW’ers nu vaak aangewezen op werk via een uitzendbureau of als zzp’er. Wat gaat er veranderen? De loondoorbetaling […]
Rechtstreeks storten op WKA-depot vervalt per 1 januari 2016

Inleners van arbeid en aannemers lopen het risico om door de Belastingdienst aansprakelijk te worden gesteld voor de nakoming van fiscale verplichtingen (BTW en loonheffingen) van degenen die ze inhuren. Ze kunnen zich vrijwaren door een deel van de factuur rechtstreeks te storten op een zogenaamd WKA-depot bij de Belastingdienst. Dat is een renteloze rekening […]
Nassaulaan 1
7811 GK Emmen
T  0591-644 952 / M  06-55 11 65 52
E  info@administratiekantooremmen.nl