Actueel

Scholingsvoucher voor werkloze oudere werknemers verruimd

Sinds 1 oktober 2013 kunnen werkloze 55-plussers in de WW bij (om)scholing gebruikmaken van een scholingssubsidie van € 750. Deze voorziening werkte niet goed, voornamelijk omdat die werknemers op de 1e WW-dag 55 jaar of ouder moesten zijn. Ook moest de subsidie voor aanvang van de scholing zijn aangevraagd. De regeling is daarom sinds 20 […]
Schenk nog voor de eigen woning

U kunt nog tot 1 januari 2015 een belastingvrije schenking doen van € 100.000. De regeling wordt daarna niet verlengd. De ontvanger moet de schenking gebruiken voor de aankoop of de verbouwing van een eigen woning. Ook mag hij/zij de eigenwoningschuld of een restschuld van een verkochte eigen woning ermee aflossen. U mag de schenking […]
Kom in verweer tegen loonsancties van het UWV

Het UWV verlengt na 104 weken ziekte onbeperkt de periode waarover u verplicht bent om het loon tijdens ziekte door te betalen (loonsanctie) als uw werknemer te laat een WIA-uitkering aanvraagt. Dat geldt ook als u gedurende de eerste twee ziektejaren onvoldoende doet om de werknemer te re-integreren, maar dan met een maximum verlenging van […]
Minister Kanstraat 54
7811 GR Emmen
T  0591-644 952 / M  06-55 11 65 52
E  info@administratiekantooremmen.nl