Meer tijd voor bijbetaling IB 2014

Krijgt u volgend jaar met bijbetaling van inkomstenbelasting over 2014 te maken? In dat geval heeft u daarvoor vier maanden extra de tijd. De verlenging van de betalingstermijn komt bovenop de gebruikelijke 6 weken die u krijgt bij het opleggen van de aanslag. U hoeft geen invorderingsrente te betalen voor de extra tijd die u krijgt voor de betaling. Dit heeft staatssecretaris Wiebes toegezegd tijdens het debat over het Belastingplan 2015. De bijbetaling kan oplopen van een paar tientjes tot enkele honderden euro’s. U kunt met name met bijbetaling (of lagere teruggaaf) van inkomstenbelasting over 2014 te maken krijgen als u dit jaar naast uw reguliere loon ook andere beloningen heeft ontvangen, zoals vakantiegeld, een tantième, eindejaarsuitkering, bonus of een dertiende maand. De bijbetaling (of lagere teruggaaf) hangt samen met het inkomensafhankelijker worden van de heffingskortingen. Deze wijzigingen konden niet meer tijdig in de voorlopige aanslagen en de loonbelastingtabellen over 2014 worden verwerkt. De bijbetaling of lagere teruggaaf betreft alleen het jaar 2014. Per 1 januari 2015 zijn de voorlopige aanslagen en de loonbelastingtabellen wel aangepast.
Source: Fiscount feed

Nassaulaan 1
7811 GK Emmen
T  0591-644 952 / M  06-55 11 65 52
E  info@administratiekantooremmen.nl