Loonsanctie gaat mee over bij overgang van onderneming

Bent u van plan een onderneming over te nemen? Houd er in dat geval dan rekening mee dat ook alle verplichtingen van de verkoper overgaan die voortvloeien uit arbeidsovereenkomsten. Daartoe behoren ook de loondoorbetalingsplicht bij ziekte, de loonsanctie (de verlengde loondoorbetalingsplicht) door het UWV en de re-integratieplicht van zieke werknemers. U kunt hiervan niet afwijken bij overeenkomst. Ook de lasten die voortvloeien uit uitkeringen ZW en WGA kunnen op u overgaan. U kunt deze forse financiële lasten voorkomen door tijdens het onderhandelingstraject een deskundig onderzoek hiernaar te laten verrichten. Hoe het kan misgaan blijkt uit het volgende praktijkgeval. Een werkgever verkoopt
per 1 januari 2011 delen van zijn onderneming. Dit gebeurt tijdens de ziekte
van een werknemer, die binnen deze delen werkte. De werkgever sluit met de
overnemer een overeenkomst, waarin is bepaald dat de zieke werknemer pas
overgaat als hij 100% arbeidsgeschikt is. Aanvankelijk betaalt de werkgever het
loon na de overnamedatum door, maar na verloop van tijd stopt hij daarmee. Het
UWV legt vervolgens op 29 juni 2011 een loonsanctie (loonbetaling 3e
ziektejaar) op aan deze werkgever, maar hij voldoet niet aan deze verplichting.
De overnemer stelt op grond van de overeenkomst niet verplicht te zijn tot
loondoorbetaling per 1 januari 2011. Wat nu?

De rechter oordeelt dat de werknemer per 1 januari 2011 in dienst is bij de
overnemer. De overeenkomst ‘ waarbij de overgang van de werknemer vanaf die
datum bij afwijkende afspraak is uitgesloten ‘ is niet rechtsgeldig. De loonsanctie
die aan de oorspronkelijke werkgever is opgelegd, maakt dat niet anders. Zowel
de (verlengde) plicht tot loondoorbetaling bij ziekte als de
re-integratieplicht voor de werknemer is overgegaan naar de overnemer.
Bron: Fiscount feed

Nassaulaan 1
7811 GK Emmen
T  0591-644 952 / M  06-55 11 65 52
E  info@administratiekantooremmen.nl