Is een personeelsfeest niets waard?

U heeft vast weleens gelezen dat voor een personeelsfeest een nihilwaardering geldt. Maar hoe zit dat nou? Een personeelsfeest wordt inderdaad op nihil gewaardeerd ‘ en is dus onbelast ‘ als het plaatsvindt op de werkplek. Dat geldt dan voor bijvoorbeeld de consumpties en de gage van een artiest, maar de nihilwaardering geldt niet voor de maaltijden. Voor maaltijden op de werkplek geldt immers het normbedrag van € 3,20 per maaltijd. Is het personeelsfeest niet op de werkplek, dan kan het feest binnen de vrije ruimte onbelast zijn. Ook de kosten voor deelnemende familieleden komen ten laste van de vrije ruimte. Zijn er nog andere mogelijkheden om het feest onbelast te houden? Jazeker, het personeelsfeest kan ook buiten de vrije ruimte onbelast blijven als de
personeelsvereniging het feest organiseert en betaalt. De Werkkostenregeling
komt dan niet aan de orde. Wel moet er dan zijn voldaan aan drie voorwaarden
van de zogenoemde fondsenvrijstelling. Zo mogen de betalingen uit het fonds geen
uitkeringen en verstrekkingen betreffen voor adoptie, overlijden, ziekte,
invaliditeit of bevalling. Ook mogen uw werknemers geen recht hebben op de uitkeringen of verstrekkingen en uw werknemers moeten
de laatste 5 jaar minstens evenveel hebben bijgedragen aan het fonds als u. Als
het fonds nog geen 5 jaar bestaat, mag u uitgaan van de periode vanaf de
oprichting van het fonds. Uw werknemer draagt bij uit zijn nettoloon. Uw
bijdrage aan het fonds is onbelast. De uitkeringen of verstrekkingen door het
fonds, zoals aan een personeelsfeest of -reis, zijn dan onbelast.
Source: Fiscount feed

Nassaulaan 1
7811 GK Emmen
T  0591-644 952 / M  06-55 11 65 52
E  info@administratiekantooremmen.nl