Belastingdienst controleert sectorindeling

U bent als werkgever ingedeeld in een sector voor de werknemersverzekeringen. De indeling is van belang voor de hoogte van de premies werknemersverzekeringen en de hoogte van de gedifferentieerde premies Werkhervattingskas. Deze worden immers bepaald op basis van het risico in uw sector. De premieverschillen tussen sectoren kunnen fors zijn. Vanaf juli controleert de Belastingdienst of uw sectorindeling nog klopt.

Toen u begon als werkgever hebt u aan de Belastingdienst uw werkzaamheden doorgegeven. Op basis daarvan heeft de Belastingdienst uw sectorindeling bepaald. Maar misschien zijn uw werkzaamheden inmiddels gewijzigd. Als u werkzaamheden verricht die onder meer sectoren vallen, bent u ingedeeld in de sector met (destijds) uw hoogste premieloonsom. Ook dat kan inmiddels bij uw bedrijf gewijzigd zijn.


Bron: Fiscount feed

Nassaulaan 1
7811 GK Emmen
T  0591-644 952 / M  06-55 11 65 52
E  info@administratiekantooremmen.nl