Aftrek Research en Development gaat op in WBSO

De Research & Development Aftrek (RDA) is gerelateerd aan de fiscale winst. Innovatieve bedrijven die nog nauwelijks winst maken, hebben daarom op korte termijn weinig aan deze aftrekpost. Toch is het de bedoeling ook deze bedrijven te stimuleren. Daarom wordt voorgesteld de RDA per 1 januari 2016 samen te voegen met de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Die regeling leidt tot een aftrek op de te betalen loonheffing. Zo ontstaat direct voordeel, ook voor ondernemers die nog geen winst maken. Verder leidt de samenvoeging tot vereenvoudiging voor zowel ondernemer als Belastingdienst. Wat zijn de hoofdlijnen van de nieuwe regeling? De nieuwe regeling (WBSO-nieuwe stijl) kent twee schijven. De eerste schijf biedt een voordeelpercentage van 30% (40% voor starters) over de S&O-kosten tot € 300.000 (loon- en overige kosten en uitgaven). De tweede schijf, met een voordeelpercentage van 15%, geldt voor de S&O-kosten boven de € 300.000. Aanvragen over 2016 kunnen in 2015 worden ingediend.
Source: Fiscount feed

Nassaulaan 1
7811 GK Emmen
T  0591-644 952 / M  06-55 11 65 52
E  info@administratiekantooremmen.nl