Aanpassing pensioen bij de eigen BV

De Staatssecretaris spreekt in een brief aan de Tweede Kamer een duidelijke voorkeur uit voor afschaffing van het pensioen in eigen beheer. Hij geeft eerst aan waarom dat pensioen nu toch al niet zo aantrekkelijk meer is. Vervolgens benoemt hij de voordelen van een wereld zonder pensioen in eigen beheer. Denk aan de extra vrijheid rond dividendbeleid. Dan gaat hij in op de wijze van afschaffing. Hij prefereert een eenmalige mogelijkheid om het opgebouwde pensioen tegen 80% van de fiscale waarde af te kopen. Ook als men besluit niet af te kopen, is verdere pensioenopbouw in eigen beheer niet meer mogelijk. Op het reeds opgebouwde pensioen in eigen beheer blijven dan de huidige regels van toepassing.

Omdat er maatschappelijke geluiden zijn om toch een vorm van pensioen in eigen beheer te behouden, geeft de Staatssecretaris een strak tijdschema. Alleen als de uiteindelijke keuze vóór aanvang van het krokusreces 2016 is gemaakt, is inwerkingtreding van een nieuwe regeling per 1 januari 2017 mogelijk.

Overleg tijdig met uw adviseur of afkoop van het pensioen in eigen beheer in 2017 voor u zinvol en betaalbaar is.


Bron: Fiscount feed

Nassaulaan 1
7811 GK Emmen
T  0591-644 952 / M  06-55 11 65 52
E  info@administratiekantooremmen.nl