Zorg dat u minder belasting betaalt in box 3

Voor de heffing in box 3 geldt slechts één peildatum: 1 januari van het kalenderjaar. De waarde van uw vermogen op 1 januari 2015 is dus bepalend voor de inkomstenbelasting die u dat jaar in box 3 verschuldigd bent. Het kan dus verstandig zijn om de geplande aankoop van dure goederen die niet tot box 3 worden gerekend (denk aan een auto, boot of kunstwerk), nog dit jaar te doen. U kunt ook uw openstaande belastingschulden betalen. Die kunt u niet aftrekken van uw vermogen in box 3. Maar als u deze schulden vóór 31 december 2014 betaalt, dan is uw vermogen in box 3 op 1 januari 2015 lager en betaalt u minder box 3-heffing. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor de te betalen erfbelasting. Die komt wel in mindering op uw box-3-vermogen. U kunt ook uw box-3-vermogen verlagen door de levering van uw verkochte eigen woning nog even uit te stellen tot na 1 januari 2015 of deze juist naar voren te halen. Heeft u uw eigen woning met een overwaarde verkocht en heeft u nog geen nieuwe eigen woning gekocht? In dat geval doet u er verstandig aan om de levering uit te stellen tot na 1 januari 2015. Zolang de levering nog niet heeft plaatsgevonden, blijft de woning tot box 1 behoren. De overwaarde hoeft u dan op de peildatum 1 januari 2015 niet op te nemen in de rendementsgrondslag van box 3. Staat uw woning ‘onder water’? In dat geval is levering in 2014 juist voordelig voor de box-3-heffing. Dit geldt ook als u nog dit jaar een woning wilt kopen met eigen vermogen.
Source: Fiscount feed

Nassaulaan 1
7811 GK Emmen
T  0591-644 952 / M  06-55 11 65 52
E  info@administratiekantooremmen.nl