Weer kantonrechtersformule bij ontslag

Was de kantonrechterformule niet per 1 juli 2015 afgeschaft? Jazeker. Volgens een kantonrechter kan deze formule echter nog steeds als leidraad gelden bij het vaststellen van een billijke vergoeding. Een werkgever was eerst veroordeeld om een geschorste werknemer weer tot het werk toe te laten. Dat ging niet van harte. De man kreeg een bureau aan het einde van de gang waar de telefoon niet ging en de computer niet werkte. Vervolgens vroeg de werkgever ontslag aan op grond van een verstoorde arbeidsrelatie.

De kantonrechter ontbond de overeenkomst en kende daarbij de sinds juli 2015 verplichte transitievergoeding toe. De rechter had verder weinig waardering  voor de werkwijze van de werkgever. Daarom kende hij naast de transitievergoeding een billijke vergoeding voor de werknemer toe. De nieuwe wet biedt deze mogelijkheid, maar kent hiervoor geen vaste maatstaf. In dit geval hanteerde de rechter de oude kantonrechterformule. Let op: iedere rechter is vrij in het al dan niet bepalen van (de hoogte van) een billijke vergoeding.


Bron: Fiscount feed

Nassaulaan 1
7811 GK Emmen
T  0591-644 952 / M  06-55 11 65 52
E  info@administratiekantooremmen.nl