Trouwen nieuwe stijl stap dichterbij

In Nederland is bij een huwelijk de algehele gemeenschap van goederen hoofdregel. Alle bezittingen en schulden zijn gemeenschappelijk. Partners kunnen daarvan afwijken door huwelijkse voorwaarden af te spreken. Als iemand aan een gehuwde ‘persoonlijk’ wil schenken of nalaten, moet dat nu notarieel worden vastgelegd. In de Tweede Kamer is onlangs een wijzigingsvoorstel besproken. De gemeenschap van goederen wordt beperkt tot de goederen en schulden die tijdens het huwelijk zijn ontstaan. Bovendien vallen erfenissen en schenkingen straks als hoofdregel buiten de huwelijksgemeenschap.

Voor ondernemingsvermogen van voor het huwelijk is een ingewikkelde regeling bedacht. Het blijft buiten de huwelijksgemeenschap, maar de gemeenschap krijgt tijdens het huwelijk een vergoeding toegerekend. Bij echtscheiding dient men uiteraard het privévermogen te bewijzen. Lukt dat niet, dan wordt het gerekend tot het tijdens huwelijk opgebouwde gemeenschappelijk vermogen. Als de nieuwe wetgeving wordt ingevoerd, gaat deze gelden voor nieuwe huwelijken. De invoeringsdatum is nog niet bekend.


Bron: Fiscount feed

Nassaulaan 1
7811 GK Emmen
T  0591-644 952 / M  06-55 11 65 52
E  info@administratiekantooremmen.nl