Trouwen is soms schenken

Een huwelijk of het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden kan leiden tot een belaste schenking. Het vermogen van de ene partner kan immers stijgen ten koste van het vermogen van de andere partner. Door wijziging van de regels voor de huwelijksgemeenschap is veel onduidelijkheid ontstaan. Wanneer is nu sprake van een schenking, wanneer niet en gelden er voorwaarden?

De Staatssecretaris van Financiën geeft hierover duidelijkheid voor een aantal gebruikelijke situaties.

Het aangaan van het huwelijk zonder opstellen van huwelijkse voorwaarden, is ook na 1 januari 2018 geen schenking. Trouwen onder huwelijkse voorwaarden of tijdens het huwelijk alsnog huwelijkse voorwaarden opstellen of wijzigen, kan een schenking zijn. In de volgende veel voorkomende situaties is dat niet het geval.

Als echtgenoten huwelijkse voorwaarden aangaan of wijzigen waardoor een wettelijke gemeenschap ontstaat of een algehele gemeenschap van goederen waarin ze voor gelijke delen gerechtigd zijn, is er geen sprake van een belaste schenking.

Soms laten echtgenoten geen gemeenschap van goederen ontstaan, maar spreken ze bij huwelijkse voorwaarden af dat ze bij echtscheiding en overlijden of alleen bij overlijden hun vermogens verrekenen alsof er sprake was van een gemeenschap van goederen. Ook dit leidt niet tot een belaste schenking.

Als ongehuwde partners samen een eigen woning hebben aangeschaft en vervolgens gaan trouwen, valt dit gezamenlijke vermogen in de wettelijke gemeenschap. Dat geldt automatisch ook voor een eventuele schuld die is ontstaan bij aanschaf van de woning en die is overeengekomen omdat de ene echtgenoot meer eigen vermogen heeft ingelegd. Bij echtscheiding wordt die schuld in gelijke delen verdeeld, waardoor de partner met meer eigen vermogen benadeeld zou worden. Als echtgenoten bij huwelijkse voorwaarden uitsluitend deze schuld buiten de wettelijke gemeenschap van goederen houden, keurt de Staatssecretaris goed dat geen sprake is van een belaste schenking.

Een laatste situatie. Stel, een man heeft een vermogen van € 1.000.000. Een vrouw heeft geen vermogen. Ze gaan trouwen onder huwelijkse voorwaarden waarbij ze een algehele gemeenschap van goederen aangaan met de verdeelsleutel man-vrouw van 70-30. Bij ontbinding van de huwelijksgoederengemeenschap is de man dan, bij gelijk gebleven vermogen, gerechtigd tot € 700.000 en de vrouw tot € 300.000. Omdat de man € 1.000.000 had en bij ontbinding van de gemeenschap gerechtigd is tot ten minste de helft van het vermogen, is er geen belaste schenking. Dat is wel het geval als de man en vrouw een verdeling van bijvoorbeeld 30-70 zouden zijn overeengekomen, omdat de gerechtigdheid van de man dan daalt onder 50%.

Tip: Meer lezen? Lees het Besluit van de staatssecretaris.

Nassaulaan 1
7811 GK Emmen
T  0591-644 952 / M  06-55 11 65 52
E  info@administratiekantooremmen.nl