Personeelsfeest of fiets via personeelsfonds onbelast

Wist u dat uw bijdrage aan een personeelsfeest of fiets ook onder de Werkkostenregeling onbelast kan zijn, zonder dat deze ten laste van de vrije ruimte komt? U maakt dan gebruik van een fonds waaraan zowel u als uw werknemers bijdragen. De bijdrage van deelnemende werknemers houdt u in op hun nettoloon en is dus niet aftrekbaar. Zij moeten de laatste 5 kalenderjaren evenveel of meer bijdragen aan de middelen van het fonds als u. Bestaat het fonds nog geen 5 jaar, dan gaat u uit van de periode vanaf de oprichting van het fonds tot aan het jaar waarin de uitkering of verstrekking plaatsvindt. Maar er zijn nog andere voorwaarden waaraan u moet voldoen. Wilt u van deze zogenoemde ‘fondsvrijstelling’ gebruikmaken, dan moet u ook aan de volgende voorwaarden voldoen. De fondsuitkeringen betreffen niet uitkeringen en verstrekkingen voor adoptie en overlijden, voor ziekte, invaliditeit en bevalling en uw werknemers mogen geen vrijgestelde aanspraak (recht) hebben op de uitkeringen of verstrekkingen van het fonds. Het is bovendien van belang dat u geen doorslaggevende invloed heeft op de bestedingen die het personeelsfonds doet. U mag niet kunnen beschikken over de door het personeelsfonds beheerde gelden. Het is mogelijk daarvoor een vereniging of stichting op te richten, maar dat is niet verplicht. Gebruik van een aparte bankrekening en een personeelsfondsreglement is wel aan te bevelen. Uw bijdrage aan het fonds en de fondsuitkeringen zelf komen onder deze voorwaarden niet ten laste van de vrije ruimte, waardoor u die voor andere vergoedingen of verstrekkingen kunt gebruiken.
Source: Fiscount feed

Nassaulaan 1
7811 GK Emmen
T  0591-644 952 / M  06-55 11 65 52
E  info@administratiekantooremmen.nl