Actueel

Personeelsfeest of fiets via personeelsfonds onbelast

Wist u dat uw bijdrage aan een personeelsfeest of fiets ook onder de Werkkostenregeling onbelast kan zijn, zonder dat deze ten laste van de vrije ruimte komt? U maakt dan gebruik van een fonds waaraan zowel u als uw werknemers bijdragen. De bijdrage van deelnemende werknemers houdt u in op hun nettoloon en is dus […]
Onderneem actie tegen financieringsovereenkomst met renteswaps

Heeft u in het verleden een financieringsovereenkomst gesloten met een renteswap? De kans is groot dat de waarde van deze overeenkomst inmiddels negatief is geworden. U kunt dan de bank mogelijk aansprakelijk stellen voor de geleden schade, bijvoorbeeld bij de afkoop van de renteswap. Onlangs heeft een rechter namelijk in een renteswapzaak geoordeeld dat een […]
Personeelsfeest op externe locatie belast

Wat zijn de fiscale gevolgen als u een externe studiedag afsluit met een feest, een lopend buffet en een optreden van een beroemd artiest? De invulling van het programma is doorslaggevend voor het antwoord. Studiedagen zijn gericht vrijgesteld. De lunch en de reiskosten maken daarvan deel uit en kunt u daarom ook onbelast verstrekken. Het […]
Minister Kanstraat 54
7811 GR Emmen
T  0591-644 952 / M  06-55 11 65 52
E  info@administratiekantooremmen.nl