Actueel

Oneigenlijk gebruik g-rekening?

Een opdrachtgever die personeel inhuurt, kent de inhoud van de overeenkomst tussen de opdrachtnemer/uitlener en het ingeleende personeel niet. Het kan gaan om ter beschikking stellen van een werknemer of van een ZZP’er. Bij inhuur van meer dan één personeelslid tegelijk, kan er ook sprake zijn van een combinatie van werknemers en ZZP’ers. Zekerheidshalve kan […]
Schenking voor schuldaflossing

Als u iemand die niet in staat is zijn schulden te betalen een bedrag schenkt om die schulden af te lossen, dan is dat vrij van schenkingsrecht. Zo staat het in de wet. Nu een praktijkgeval: Roderik had tien jaar geleden flinke schulden die hij direct moest aflossen. Dat kon hij niet. Zijn ouders leenden […]
Dochter in dienst bij hulpbehoevende moeder?

Jeanne neemt vanaf begin 2000 de verzorging en huishouding van haar hulpbehoevende moeder op zich. Sinds april 2007 ontvangt ze hiervoor een salaris. Het salaris wordt bekostigd uit het persoonsgebonden budget van haar moeder. Op het salaris houdt de sociale verzekeringsbank, die de loonadministratie voor moeder voert, premies werknemers verzekeringen in.  Zo is Jeanne verzekerd […]
Nassaulaan 1
7811 GK Emmen
T  0591-644 952 / M  06-55 11 65 52
E  info@administratiekantooremmen.nl