Actueel

Werkkostenregeling: onderscheid tussen vergoedingen en verstrekkingen vervalt

U moet volgend jaar verplicht over op de werkkostenregeling. Een van de aangekondigde vereenvoudigingen betreft het verdwijnen van het onderscheid tussen vergoedingen en verstrekkingen. Dit betreft echter alleen de arbovoorzieningen en hulpmiddelen, die mede (voor ten minste 90%) op de werkplek worden gebruikt. Daaronder valt voor wat betreft de arbovoorzieningen ook de werkplek thuis. Arbovoorzieningen […]
Schenkingsvrijstelling eigen woning ook bij aankoop nieuwbouwwoning

Heeft u in 2014 de belastingvrije schenking van maximaal € 100.000 ontvangen voor de eigen woning? Wist u dat u die ook voor de aankoop van een nieuwbouwwoning mag gebruiken, ook als de woning pas in 2015 wordt opgeleverd? Dit is onlangs goedgekeurd op voorwaarde dat u in 2014 minimaal de eerste termijn van het […]
Scholingsvoucher voor werkloze oudere werknemers verruimd

Sinds 1 oktober 2013 kunnen werkloze 55-plussers in de WW bij (om)scholing gebruikmaken van een scholingssubsidie van € 750. Deze voorziening werkte niet goed, voornamelijk omdat die werknemers op de 1e WW-dag 55 jaar of ouder moesten zijn. Ook moest de subsidie voor aanvang van de scholing zijn aangevraagd. De regeling is daarom sinds 20 […]
Minister Kanstraat 54
7811 GR Emmen
T  0591-644 952 / M  06-55 11 65 52
E  info@administratiekantooremmen.nl