Minimumjeugdloon stopt bij 21 jaar

De leeftijd waarop het minimumloon ingaat, gaat stapsgewijs omlaag. Nu is dat 23 jaar. Dat wordt 22 jaar en uiteindelijk 21 jaar. Het minimumjeugdloon voor jongeren van 18, 19 en 20 jaar zal in stappen meestijgen om het risico te beperken dat leeftijd een te grote rol gaat spelen bij het aannemen van mensen. Dit maakt onderdeel uit van een pakket Arbeidsmarktmaatregelen.

Verder komt er een uitzonderingsregeling voor seizoensgebonden werk bij cao. Na drie opeenvolgende contracten (met daartussen ten hoogste zes maanden) moet een werknemer nu een vast contract krijgen. Deze tussenperiode mag straks bij cao(!) op ten hoogste drie maanden worden gesteld voor werknemers die vanwege natuurlijke of klimatologische omstandigheden maximaal negen maanden per jaar aan het werk kunnen.

Ook komt er voor werkgevers een tegemoetkoming voor de langdurig zieke na twee ziektejaren. De zieke houdt recht op een transitievergoeding, maar de werkgever krijgt daarvoor compensatie uit het Algemeen Werkloosheidsfonds. De zieke onbetaald in dienst houden om de transitievergoeding te voorkomen, behoort dan tot het verleden.


Bron: Fiscount feed

Nassaulaan 1
7811 GK Emmen
T  0591-644 952 / M  06-55 11 65 52
E  info@administratiekantooremmen.nl