Loonadministratrice in de fout, geen boete

Stel, een ervaren en deskundige werkneemster doet de loonadministratie voor uw bedrijf. De belastingdienst betrapt haar bij een controle op grove fouten in uw aangiften loonheffing. Ze blijkt er een potje van te hebben gemaakt. Niet zij, maar u als werkgever krijgt natuurlijk de naheffingsaanslag, met een forse boete. Kunt u die boete met succes aanvechten? De gedragingen van uw werkneemster kunnen aan u als werkgever worden toegerekend, maar dat betekent niet automatisch dat u ook boete verdient voor haar fouten. Als u bij het opdragen van de werkzaamheden aan de werkneemster de zorg heeft betracht die redelijkerwijs van u kon worden gevergd en als u in redelijkheid niet aan een behoorlijke taakvervulling van de medewerkster behoefde te twijfelen, dan valt u als werkgever niets te verwijten. De boete dient dan volgens de rechter te vervallen.

Let op: dit betekent geen vrijbrief. U moet aannemelijk maken dat u de opdracht met zorg hebt verstrekt (aan medewerker met de nodige ervaring) en ook niet hoefde te twijfelen aan een behoorlijke taakvervulling.
Source: Fiscount feed

Nassaulaan 1
7811 GK Emmen
T  0591-644 952 / M  06-55 11 65 52
E  info@administratiekantooremmen.nl