Emigreren helpt de BV-eigenaar niet meer

Een succesvolle BV-eigenaar kon heffing van inkomstenbelasting voorkomen door te emigreren. Hij moest dan ten minste 10 jaar buiten Nederland blijven wonen. De aanslag die hij bij emigratie kreeg over opgebouwde meerwaarde van de BV, werd namelijk na tien jaar automatisch kwijtgescholden. Op Prinsjesdag is om 15.15 uur een radicale wijziging ingegaan. Deze maatregel was nog niet uitgelekt. 

Sinds Prinsjesdag vervalt de automatische kwijtschelding van de aanslag die bij emigratie wordt opgelegd. De aanslag blijft dus voor onbepaalde tijd openstaan. Bovendien moet bij iedere tussentijdse winstuitkering naar rato belasting worden betaald. De maatregel geldt niet voor BV-eigenaren die al in het buitenland wonen. Op hen blijft de huidige regeling van toepassing.

Source: Fiscount feed

Nassaulaan 1
7811 GK Emmen
T  0591-644 952 / M  06-55 11 65 52
E  info@administratiekantooremmen.nl