Echtgenote DGA heeft recht op WW-uitkering

Bent u DGA en werkt uw echtgenote in uw BV? Wist u dat zij in aanmerking komt voor een WW-uitkering als er, ondanks de familierelatie, sprake is van een gezagsverhouding. Dat heeft de rechter beslist. De echtgenote heeft in deze zaak een uitkering aangevraagd na het faillissement van de BV. Het UWV wijst deze af. Een gezagsverhouding ontbreekt, aldus het UWV omdat de familieverhouding overheerst. Dat is alleen anders als de arbeidsrelatie van de echtgenote vergelijkbaar is met die van de andere werknemers. De rechter vindt echter dat de echtgenote dat voldoende aannemelijk heeft gemaakt met onder andere het arbeidscontract en loonstroken. Sinds 2006 is de Hoge Raad de hoogste rechterlijke instantie met betrekking tot de verzekeringsplicht. De Hoge Raad heeft in 2001 al geoordeeld dat een verhouding van persoonlijke aard niet in de weg hoeft te staan aan een gezagsverhouding. Daar voegt de Hoge Raad aan toe dat voor de aanwezigheid van een gezagsverhouding voldoende is dat de werkgever bevoegd is de werknemer bindende aanwijzingen te geven omtrent het te verrichten werk; niet noodzakelijk is dat hij feitelijk van deze bevoegdheid gebruikmaakt.
Source: Fiscount feed

Nassaulaan 1
7811 GK Emmen
T  0591-644 952 / M  06-55 11 65 52
E  info@administratiekantooremmen.nl