Betaal uw aftrekbare lijfrentepremie in 2014

Heeft u een pensioentekort, dan kunt u hiervoor een aanvullend inkomen regelen. Bijvoorbeeld door bij een verzekeraar een lijfrentepolis te sluiten of bij een bank een lijfrentebankspaarproduct. De premie die u betaalt, is aftrekbaar van uw inkomen. Zorg er dan wel voor dat u de lijfrentepremie nog dit jaar betaalt. Terugwentelen van de later betaalde lijfrentepremie is niet meer mogelijk. In de aangifte inkomstenbelasting 2014 die u volgend jaar indient, kunt u dus alleen de in 2014 betaalde lijfrentepremie in aftrek brengen. U komt voor lijfrentepremieaftrek in aanmerking als u een aantoonbaar pensioentekort heeft. De berekening van het pensioentekort en daarmee van de maximaal aftrekbare lijfrentepremie, is een vrij lastige exercitie die u het best kunt overlaten aan een deskundige. Hij (zij) heeft daarvoor naast uw inkomensgegevens over 2013 ook een opgave nodig van uw pensioenaangroei over 2013. De pensioenaangroei is het verschil tussen het pensioen dat u aan het begin van het kalenderjaar en aan het eind van het jaar heeft opgebouwd als gevolg van deelname aan een pensioenregeling. Deze opgave moet uw verzekeraar of pensioenfonds aan u hebben verstrekt. Voor zelfstandige ondernemers is de eventuele dotatie aan de oudedagsreserve in 2013 van invloed op de af te trekken lijfrentepremie in 2014.
Source: Fiscount feed

Nassaulaan 1
7811 GK Emmen
T  0591-644 952 / M  06-55 11 65 52
E  info@administratiekantooremmen.nl