Ziek: mobieltje, laptop en auto inleveren?

Sjaak is ziek. Het ziet er naar uit dat het wel een aantal maanden kan duren. Zijn baas wil na twee weken de ter beschikking gestelde mobiele telefoon, laptop en auto ophalen. Over het gebruik bij ziekte was niets afgesproken. Kan de baas zijn gang gaan?

Bij ziekte van de werknemer heeft de werkgever een loondoorbetalingsplicht. Als privégebruik van mobiele telefoon, laptop en auto al was toegestaan, dan is dat loon in natura. Dat moet dan tijdens ziekte ook doorlopen. Als privégebruik echter niet was toegestaan, dan mag de werkgever de zaken ophalen. Let op: de werkgever moet daarbij gelijke gevallen wel gelijk behandelen. Soms speelt een belangenafweging. De zieke kan de auto dringend nodig hebben voor zijn herstel (regelmatig therapiebezoek). En de werkgever kan de zaken nodig hebben voor de vervanger van de zieke. Soms wordt dan een vergoeding afgesproken.

Tip: leg bij ter beschikking stellen van zaken aan een werknemer contractueel vast of privégebruik is toegestaan en hoe het zit tijdens ziekte, schorsing of vakantie.


Bron: Fiscount feed

Nassaulaan 1
7811 GK Emmen
T  0591-644 952 / M  06-55 11 65 52
E  info@administratiekantooremmen.nl