Werknemer wordt op vakantie ziek

Als een werknemer op vakantie ziek wordt, dan gaat dat niet ten koste van zijn vakantiedagen. Dat is de hoofdregel. Maar de werknemer moet er wel wat voor doen. Hij moet zich bij de werkgever ziek melden, zich melden bij een (buitenlandse) arts en een verklaring van deze arts kunnen overleggen. Bovendien moet de werknemer zorgen dat hij tijdens zijn ziekte voor de werkgever bereikbaar is. Meestal ligt dit vast in een verzuimreglement. Hoe zit het met bovenwettelijke dagen?

Werkgever en werknemer kunnen afspreken dat ziektedagen worden verrekend met de bovenwettelijke vakantiedagen. Dat kan in een cao, arbeidsovereenkomst of personeelsreglement. Zo’n regeling kan ook voor ziekte op vakantie gelden. Zo niet, dan is de hoofdregel van toepassing.


Bron: Fiscount feed

Nassaulaan 1
7811 GK Emmen
T  0591-644 952 / M  06-55 11 65 52
E  info@administratiekantooremmen.nl