Onderneem actie tegen financieringsovereenkomst met renteswaps

Heeft u in het verleden een financieringsovereenkomst gesloten met een renteswap? De kans is groot dat de waarde van deze overeenkomst inmiddels negatief is geworden. U kunt dan de bank mogelijk aansprakelijk stellen voor de geleden schade, bijvoorbeeld bij de afkoop van de renteswap. Onlangs heeft een rechter namelijk in een renteswapzaak geoordeeld dat een bank haar bijzondere zorgplicht heeft geschonden. Zij had haar cliënt beter moeten informeren over de grote risico’s en zij had zich ervan moeten vergewissen of haar cliënt zich daarvan bewust was. Ook had de bank moeten nagaan of de swaps afgestemd waren op de lening, voor wat betreft de dekkingsgraad en de looptijd. Wilt u actie ondernemen tegen uw bank? Tot voor kort was dan de gang naar de rechter hiervoor het meest gebruikelijk. Sinds eind januari 2015 kunt u echter hiervoor ook terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). De meeste banken zijn bij het Kifid aangesloten en hebben ingestemd met deze wijze van klachtenafhandeling. Voordeel is dat de relatie van u met uw bank minder onder druk komt te staan dan bij een gerechtelijke procedure. Bovendien is een procedure bij het Kifid sneller en goedkoper.
Source: Fiscount feed

Nassaulaan 1
7811 GK Emmen
T  0591-644 952 / M  06-55 11 65 52
E  info@administratiekantooremmen.nl