Oma als gastouder

Oma werkt vier dagen in de week als gastouder voor drie kleinkinderen. Daarvoor ontvangt ze via een gastouderbureau een vergoeding. Haar inkomen geeft oma aan als winst uit onderneming, inclusief zelfstandigenaftrek, startersaftrek en de MKB-winstvrijstelling. De Belastingdienst corrigeert deze extra aftrekposten. Van ondernemerschap zou geen sprake zijn. Wat zegt de rechter?

Oma heeft  1 opdrachtgever, het gastouderbureau. Dan kun je best ondernemer zijn. Maar andersom  leidt het hebben van 1 opdrachtgever niet automatisch tot ondernemerschap. Daarvoor is meer nodig. En daar gaat het mis voor oma. Ze loopt geringe risico’s, haar investeringen zijn zeer beperkt, de opbrengsten en kosten zijn ieder jaar relatief gering, ze is uitsluitend gastouder voor haar eigen kleinkinderen en heeft op  geen enkele wijze aan acquisitie gedaan. Het inkomen is wel belast, maar zonder de voordelen (aftrekposten) van fiscaal ondernemerschap.


Bron: Fiscount feed

Nassaulaan 1
7811 GK Emmen
T  0591-644 952 / M  06-55 11 65 52
E  info@administratiekantooremmen.nl