Loonbelasting betalen of verrekenen met overheid?

Een werkgever had een rechtszaak glansrijk gewonnen van de belastingdienst. Daarom moest de fiscus hem een proceskostenvergoeding en vergoeding van griffierecht betalen. De werkgever zat wat krap bij kas, en betaalde zijn maandelijkse afdracht van loonbelasting niet, omdat hij toch voor eenzelfde bedrag recht had op de vergoedingen van de belastingdienst. Op zich een logische gedachte. De inspecteur was het daar niet mee eens en legde naheffingsaanslagen loonbelasting op. De rechter gaf de inspecteur gelijk. Zonder wettelijke regeling kan men niet zomaar belastingschulden verrekenen met van de belastingdienst te ontvangen vergoedingen van een heel andere aard. De werkgever had dus gewoon zijn loonbelasting moeten afdragen en moeten wachten totdat de proceskostenvergoedingen en vergoeding van griffierecht werden uitbetaald.
Bron: Fiscount feed

Nassaulaan 1
7811 GK Emmen
T  0591-644 952 / M  06-55 11 65 52
E  info@administratiekantooremmen.nl