Kom in verweer tegen loonsancties van het UWV

Het UWV verlengt na 104 weken ziekte onbeperkt de periode waarover u verplicht bent om het loon tijdens ziekte door te betalen (loonsanctie) als uw werknemer te laat een WIA-uitkering aanvraagt. Dat geldt ook als u gedurende de eerste twee ziektejaren onvoldoende doet om de werknemer te re-integreren, maar dan met een maximum verlenging van 52 weken. U mag gedurende die verlengde periode de werknemer ook niet ontslaan. Dat kost u tienduizenden euro’s per zieke werknemer. Het gaat bij de re-integratie van zieke werknemers vaak mis op twee fronten. In de praktijk weten werkgevers vaak niet goed op welk moment ze welke actie moeten ondernemen. Ook zijn zij regelmatig onvoldoende kritisch op de adviezen van arbodiensten. Laat daarom de beschikking van het UWV over de opgelegde loonsanctie met de onderliggende stukken zo snel mogelijk na ontvangst beoordelen door een deskundige. Deze kan u adviseren over een in te stellen bezwaar en over de wijze waarop de duur van de loonsanctie kan worden bekort. In de praktijk blijkt dat het UWV regelmatig fouten maakt bij het opleggen van loonsancties en dat zij de redelijkheid van de sanctie niet beoordeelt.
Source: Fiscount feed

Nassaulaan 1
7811 GK Emmen
T  0591-644 952 / M  06-55 11 65 52
E  info@administratiekantooremmen.nl