Contante betaling minimumloon vanaf juli 2015 niet meer toegestaan

Betaalt u het loon van uw werknemers contant uit? Of houdt u daarop bedragen in of betaalt u een deel van het minimumloon uit als onkostenvergoedingen? Vanaf 1 juli 2015 mag dat niet meer. U moet het netto minimumloon volledig betalen op de bankrekening van uw werknemers. Betaalt u toch contant uit, dan riskeert u een aanzienlijke boete. Dit is onder meer opgenomen in de Wet aanpak schijnconstructies (WAS), die is bedoeld om zogenoemde schijnconstructies te bestrijden die zijn opgezet om regels en cao-afspraken te omzeilen. Op het minimumloon mogen nog slechts loonheffingen en pensioenpremies worden ingehouden. De netto-uitkomst hiervan moet u op de bankrekening van de werknemer storten. De verplichte girale betaling geldt niet voor huishoudelijk personeel en evenmin voor de vakantiebijslag. Kosten voor bijvoorbeeld huisvesting of de ziektekostenverzekering mag u niet meer verrekenen. Voorschotten op het loon mag u wel verrekenen, maar die moet u evengoed giraal overmaken en schriftelijk met de werknemer overeen zijn gekomen. De beslagvrije voet als ondergrens voor verrekeningen wordt vervangen door de ondergrens van het minimumloon. Voor loonbeslag blijft de beslagvrije voet gelden. Verdient een werknemer meer dan het minimumloon? Dan mag u over het meerdere wel inhouden of verrekenen.
Source: Fiscount feed

Nassaulaan 1
7811 GK Emmen
T  0591-644 952 / M  06-55 11 65 52
E  info@administratiekantooremmen.nl