Bedrijfswoning of fiscaal vriendelijke dienstwoning?

Als een werknemer in een bedrijfswoning van de werkgever woont, kan dit een ‘dienstwoning’ zijn. Dat is niet automatisch het geval. Het woongenot van een bedrijfswoning wordt tegen de economische huurwaarde belast als loon. Bij een dienstwoning is deze bijtelling echter beperkt tot maximaal 18% van het jaarloon van de werknemer bij een werkweek van 36 uur. De ter beschikkingstelling moet dan wel nodig zijn voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking. Een voorbeeld uit de praktijk.

Hendrik is directeur van een BV. Hij mag in de bedrijfswoning wonen tegen een huur van € 6.000 per jaar. Dat is 18% van zijn jaarloon. De belastinginspecteur corrigeert de aangifte met € 25.000, omdat de economische huurwaarde € 31.000 is. Waarom? De activiteiten van de BV worden niet in de nabijheid van de woning uitgevoerd. Bewoning van de woning komt een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking niet ten goede. Zo oordeelt in dit geval ook het gerechtshof. Voorbeelden van echte dienstwoningen zijn: de portierswoning, de woning van een brugwachter of de pastorie.


Bron: Fiscount feed

Nassaulaan 1
7811 GK Emmen
T  0591-644 952 / M  06-55 11 65 52
E  info@administratiekantooremmen.nl